Toekomst van het ambacht

 

Met het doen van een aankoop op deze website ondersteunt u een waardevol ambacht. Glasblazen is een ambacht dat zeer arbeidsintensief is en een behoorlijk aantal jaren vergt alvorens een glasblazer de materie en de diverse bewerkingen onder de knie heeft. Daarnaast zijn de kosten van het smelten, opwarmen en afkoelen van het glas hoog. Het Nationaal Glasmuseum beschikt over een werkplaats waar het ambacht van maker op maker en van generatie op generatie wordt overgegeven en investeert hier in de kennis en kunde van de toekomst. 

Visie en doelstellingen van het Nationaal Glasmuseum

 

Onze missie en visie is dat wij willen bijdragen aan een stabiele en avontuurlijke toekomst van het glas in een (inter)nationale context ofwel een ‘broedplaats van idealen’. Wij richten ons daarbij niet alleen op het verleden, het behoud en de presentatie van dat wat achter ons ligt, maar stellen in belangrijke mate de toekomst van het glas centraal. Vernieuwing en ontwikkeling zijn essentieel om het glas te kunnen plaatsen in een hedendaagse context.

 

Omdat in de glasindustrie de ruimte voor artistieke en technische experimenten sterk is afgenomen, is het van groot belang dat wij zorg dragen voor ontwikkeling en vernieuwing, dat wij willen stimuleren en presenteren. Geschiedenis inspireert en biedt houvast, maar het museum dient vooral de relatie te zoeken met wat mensen nú bezighoudt, en vergezichten te bieden voor de toekomst.

 

Onze missie maakt het Nationaal Glasmuseum sterk onderscheidend van andere musea die modern en hedendaags glas tentoonstellen. Waar mogelijk proberen wij als netwerkmuseum verbinding tot stand te brengen. Verbinding tussen verleden, heden en toekomst; tussen glas, vormgeving en kunst; tussen ambacht, creatie en productie en tussen kennis, presentatie en educatie. Aan onze missie geven wij invulling door middel van de onderstaande vier beleidsdoelstellingen:

 

  • De Schatkamer

Wij laten de gehele glascollectie (inclusief de Rijkscollectie) permanent zien in het Transparant Depot of op zaal. Door dit unieke museale concept laten wij het depot een bijzonder 'huwelijk' aangaan met zowel de historische als de hedendaagse projecten en tentoonstellingen. Stabiliteit en avontuur komen hier samen. Wij bieden een platform en ontwikkelruimte aan beeldend kunstenaars en vormgevers en stimuleren cross-overs van glas met andere kunsten.

 

  • Het Glaslab

Wij laten de Glasblazerij functioneren als een werkplaats en broedplaats waar kunstenaars en ontwerpers in vrijheid kunnen experimenteren en produceren. Wat vandaag immers een experiment is, kan morgen een nieuw product of museumobject zijn.

 

  • Het Kenniscentrum

Wij ontsluiten een grote collectie van circa 73.000 objecten via de Digitale Collectie Nederland. Wij waren in 2006 het eerste museum dat zijn volledige collectie van glas, ontwerpen, boeken, folders en catalogi toonde via internet. Onze ambitie voor de toekomst is om de collectie uit te breiden en in toenemende mate de context van de objecten te tonen, door deze te verbinden met andere voorwerpen uit onze collectie. Het Kenniscentrum groeit continu maar komt nooit af!

 

  • Het Verhaal

Wij leggen idealen bloot en stimuleren ontwikkeling, door het verzorgen van educatieprogramma’s die niet alleen maar gericht zijn op scholen of glas. Wij willen daarmee bijdragen aan overdracht en verbinding. Bijvoorbeeld door het verzorgen van educatieve programma’s over cultuur in brede zin binnen de eigen regio, het deelnemen aan publieksactiviteiten met betrekking tot glas, vormgeving of de kunsten en het verzorgen van rondleidingen en workshops.